MT Biznes. Książki dla profesjonalistów

Strona główna

Newsletter

MT Biznes patronem V Kongresu Innowacyjnego Marketingu w Samorządach

Świadome zarządzanie marką kluczem do sukcesu
V Kongres Innowacyjnego Marketingu w Samorządach

 

W dniach 26-27 listopada w Centrum Kongresowym Hotelu Rzeszów odbędzie się V Kongres Innowacyjnego Marketingu w Samorządach, który w ubiegłych latach cieszył się dużym zainteresowaniem, nie tylko wśród samorządowców. Tegoroczna edycja dotyczyć będzie strategii miasta i regionu, skutecznego jej tworzenia, a także wdrażania. Organizatorem Kongresu jest firma Exacto.

 

Kongres Innowacyjnego Marketingu w Samorządach to wydarzenie, którego celem jest wymiana doświadczeń i opinii praktyków biznesu i samorządowców, którzy codziennie zajmują się planowaniem i wdrażaniem roz-wiązań komunikacyjnych i marketingowych w samorządach. Kongres jest w szczególności skierowany do przedstawicieli samorządów, administracji, agencji, jak i instytucji okołobiznesowych. Jego motywem prze-wodnim są strategie, które powinny stanowić fundament długofalowego działania, jakim jest kreowanie wize-runku miasta i regionu.

 

Więcej informacji na ten temat: www.podkarpackie.org.pl